Մաքուր սեր մինչև 20% զեղչ փետրվարի 10-15֊ը:

ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐ

ԼՎԱՑՈՂ ՓՈՇԵԿՈՒԼՆԵՐ

ՌՈԲՈՏ ՖՈՇԵԿՈՒԼՆԵՐ

ՉՈՐ ՄԱՔՐՄԱՆ ՓՈՇԵԿՈՒԼՆԵՐ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՎԵԼՆԵՐ

ԳՈԼՈՐՇԻՈՎ ՄԱՔՐՈՂ ՍԱՐՔԵՐ

ՀԱՏԱԿԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐ