Սպառողն իրավունք ունի ապրանքը վերադարձնել կամ փոխարինել այլ չափի, ձևի, գույնի կամ նմանատիպ կազմաձևով արտադրանքի հետ, առաքման օրվանից սկսած 14 օրվա ընթացքում, եթե գնված ապրանքը չի համապատասխանում ձևին, եզրերին, գույնին, չափին, կամ այլ չափորոշիչներին կամ սպառողը չի կարող օգտագործել իր նպատակների համար:

Ապրանքը կարող է փոխարինվել կամ վերադարձվել, եթե այն չի օգտագործվել, պահպանվում են դրա սպառողական հատկությունները, կնիքները, պիտակները, ինչպես նաև կա ապրանքի վճարման և ապրանքի գնման փաստը կտրոնի կամ մեկ այլ փաստաթղթի տեսքով:

Ապրանքը չի կարող վերադարձվել, եթե այն արտադրվել և առաքվել է ըստ սպառողի հատուկ պահանջների, կամ արտադրանքը անհատականացված է, կամ տեսանելի չէ, ջնջված է կամ վնասված է, անընթեռնելի է ապրանքի եզակի սերիական համարը, կամ ապրանքը ֆիզիկապես վնասվել է անփույթ վարման կամ ոչ պատշաճ պահեստավորման պատճառով. բախման, վթարի կամ այլ պայմանների արդյունքում: