«ԿԵՐԽԵՐ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 76, 41 շին.

ՀՎՀՀ՝ 00485116 «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/հ՝ 1570054651800100

Էլ. Հասցե՝ info@am.kaercher.com

Տնօրեն՝ Անդրոնիկ Բաղդասարյան